петак, 21. јун 2013.

Одличан 5+

Све што сам научила на семинару је изузетно корисно и применљиво у пракси.