петак, 21. јун 2013.

Вишеструке интелигенције и планирање

Садржаји који су од мене захтевали највећу концентрацију, промишљање и креативно размишљање тичу се планирања наставне теме по ревидираној Блумовој таксономији, уз укључивање веб алата који доприносе развоју вишеструких интелигенција. С обзиром на то, да до сада нисам на тај начин приступала планирању часова, а требало је много тога узети у обзир, поткрала ми се и једна значајна грешка - нисам навела циљеве часа. 

Школска свакодневица

Иако то нико осим ментора није приметио, осећала сам се лоше - јер на то студентињама које ми долазе на хоспитовање стално скрећем пажњу.

Свој лични професионални напредак видим управо у томе што сам научила на који начин се могу задовољити различите потребе ученика.

Нема коментара:

Постави коментар