субота, 22. јун 2013.

Имплементација

Знања стечена кроз проучавање лекција, израду задатака и комуникацију са осталим учесницима обуке планирам да имплементирам у следећим областима свога рада:
  • планирање наставних јединица/тема по моделу Блумове ревидиране таксономије и коришћење веб алата који подстичу развијање вишеструких интелигенција
  • комуникацију са колегама, ученицима и родитељима путем Гугл календара, форума на Гугл сајту (који планирам да уградим) или блога
  • покретање пројеката, њихову евалуацију и проналажење партнера - путем Гугл+ странице Пројекти  коју  сам креирала у оквиру додатног задатка и позвала колегиницу са којом радим да буде администратор - и коју сам повезала са својим сајтом у функцији портфолија
  • ажурирам свој портфолијо на Гугл сајту подацима који ће читаоцима пружити увид у мој професионални развој.
Стечена знања такође планирам да имплементирам како у редовну наставу теко и у оквиру ваннаставних активности. Идеје које ми се тренутно намећу су:
  • развијање све четири језичке вештине: читање (садржаји постављени на Блогеру, Гугл сајту или на Гугл диску), писање (Гугл креатор приче), слушање (Гуглова говорна нит, Јутјуб...), говорење (Гуглова говорна нит, Хенгаут)
  • вођење одељењског / ученичког портфолиа (Блогер)