недеља, 23. јун 2013.

Извођење

Вештине и знања стечена на семинару користићу за: 
(ШТА)
обраду наставних  јединица, проверу знања; 
(КАКО)
уз помоћ  Гугл алата: Јутјуба, Гугл мапе, Гугл приче, преко тестова направљених у виду упитника  на Гугл диску;
(ГДЕ)
на огледном часу и на блогу где ће у виду упитника и простора за коментаре ученици и колеге вредновати час по утврђеним параметрима.
*****
(ШТА)
сређивање личног портфолија;
(КАКО)
користећи Гугл алате (ажурирање података, разврставање подстраница, уношење рефлексија и сл.);
(ГДЕ)
 за потребе рада у стручном активу, у настави, на седницама.


 Препорука

Сви учесници у наставном процесу могу користити сазнања из оквира Гугл услуга. Сазнања са семинара користила би вишеструко разредним старешинама, педагошко-психолошкој служби, стручним активима, али и свим наставницима у вођењу портфолија, како личних, тако и на нивоу одељења, актива, заједница и сл.
Примена блога  је моћно средство у осавремењивању наставе, па га могу користити сви наставници за своје предмете.

Нема коментара:

Постави коментар