уторак, 02. јул 2013.

Резиме

Успела сам да:

  • повежем и да разликујем све што се тражи у задацима, пажљивим читањем и издвајањем резимеа из лекција, 
  • проширила сам своја знања о Гуглу, 
  • дискутовала сам са полазницима и модераторима по задатим критеријумима.