уторак, 29. октобар 2013.

Корак по корак

Први корак након програма обуке биће ми писање извештаја о стручном усавршавању у коме ћу навести: назив семинара, време у коме је реализован, начин реализације, документ који доказује реализацију - број сертификата и ко га је издао. Наравно, уз то ћу додати које сам компетенције унапредио.

Други корак: У оквиру стручног усавршавања у школи свом стручном већу и свим заинтересованим наставницима презентоваћу оно што сам научио на семинару/обуци.

Следеће: Настојаћу да анимирам наставнике, тј. да их заинтересујем за овакав вид стручног усавршавања, а посебно овог који ће им итекако бити од користи у будућем раду.

Даље: Објаснићу управи школе вредности овог семинара са предлогом да изнађу могућности како би што већи број наставника похађао овај семинар. У овоме се може укључити локална самоуправа и озбиљније подржи стручно усавршавање наставника.

A мој задатак биће и да оправдам и време и новац па да стварно у својој пракси примењујем стечена знања.