понедељак, 28. октобар 2013.

Промишљање порфолио приче

     Размишљајући о томе како сам радила портфолио морам признати да сам се у почетку обуке у јуну месецу нашла, усред мноштва просветних прегалаца који завршавају све модуле по реду, као у каквом лавиринту, притом свесна да не поштујем нормалан поредак ствари и не поседујем адекватна знања. Највише сам стрепела од подразумеваног, а мени тако нејасног и непознатог... Међутим, процеси могу бити инспиративни и поучни: проучила сам бројне примере наведених портфолија, о једном забележила критички приказ, размислила о сврсисходности и циљевима писања, била мало креативна и, користећи бројне Гугл услуге и алате, осмислила структуру свог електронског портфолија. Ако портфолио причу не пишемо само да бисмо удовољили законској обавези, већ постоји установљена визија и сврха, наше критичко и креативно мишљење највише ће развити задаци у вези са њеном концепцијом. Други део исте приче (професионална филозофија и др.) уследиће у предстојећем периоду и развиjaти се лако, својим током, сасвим логично. Овај задатак ми је био веома занимљив јер је нудио могућност да се из друге тачке гледишта и на други начин о истом размишља и такође различито нешто уради.
       Како је у октобру месецу иза мене било искуство обуке у целини, издвојила бих, иако није било обавезно, задатак у вези са планирањем наставне јединице по Блумовој таксономији јер и он нуди изванредне могућности да се другачије мисли и ради у настави, уз планирање коришћења веб-алата који доприносе развоју вишеструких интелигенција. И опет је суштинско како и зашто радимо, а када нам је то јасно и познато, оно што следи није ни тешко, ни напорно. Најпре сам "мислима прелистала" наставне јединице да бих пронашла једну, "освестила" визију часа, дефинисала циљеве, критички размислила о јасности и начину формулисања могућих питања, затим осмислила битна питања како бих мотивисала ученике да боље науче и одмах примене научено користећи Гугл-алате. Осмисливши задатке на други начин, делујемо на различите врсте интелигенције и усмеравамо пажњу ученика, материја им бива јасна, занимљива, блиска и нестрпљиви су у намери да се и сами окушају у провери својих знања јер поседују свест о учењу и врло лако вреднују.      
       И док радим задатак на заједничкој Гугловој ренесанси учења, као ученик схватам колико је све што је на обуци постављено било добро осмишљено, јасно, прегледно и доступно. Све захтеве сам пажљиво читала, преслушавала, размишљала о њима, увиђала решења и бележила, али на други, до тада мени непознат начин (практичан рад у одређеном Гугл-алату) - заиста права ренесанса учења! Ауторски тим обуке Гугл-апликације за Гугл-генерације је изврстан јер веома корисним видео-снимцима, инспиративним примерима и добро осмишљеним задацима води ка увиђању законитости и модела у ономе што радимо и делује на различите врсте интелигенције те је свако могао у било чему да се суштински пронађе, развије своју креативност и ужива.
    Програм ове обуке свакако бих препоручила оним наставницима који воле да "промишљају часове", иновативни су у свом раду у школи и отворени за сарадњу и целоживотно усавршавање и учење. С друге стране, колегама који у раду тешко одустају од традиционалног и нису толико отворени за усавршавање, иновације и промене, саветовала бих да се окушају у промишљању ове креативне и занимљиве портфолио приче јер ће у обиљу понуђеног, верујем, успети да препознају оно што одговара врсти интелигенције коју поседују, окупира им пажњу и може да задовољи њихову особеност.