четвртак, 31. октобар 2013.

И даље...портфолио

Као што рекох, много је квалитетних сазнања које могу да искористим у свом даљем раду и које ћу сигурно користити у настави, али "плашим" се да ће сва та сазнања  засенити квалитетна дорада и обликовање портфолија... Управо томе намеравам да се посветим у ближој и даљој будућности... Не знам колико се то чита из мојих редова, али, заиста сам опчињена тиме... Обликоваћу га, преобликовати...писати, брисати...додавати, одузимати...презентовати научено и урађено...А након тога...пензија...:)