субота, 02. новембар 2013.

Компетенције

Овај програм обуке је оснажио следеће компетенције:
  • К2 - Поучавање и учење -.Блумова таксономија (примена), типови вишеструке интелигенције
  • К3 - Подршка развоју личности ученика - употреба Гугл апликација и алата
  • К4 - Комуникација и сарадња - коришљење мејла, сајта за даљу сарадњу са колегама, ученицима и родитељима
За овај програм обуке, препорука ми је била онлајн семинар КИСШ који сам похађала 2012. године. Након овог курса само сам потврдила своја очекивања и задовољство што сам учествовала.