понедељак, 18. новембар 2013.

Након ГАзГГ...

По завршетку семинара планирам да наставим да водим свој портфолио, да га употпуним садржајима који су мени битни, а који ће другима дати слику о мом раду. Поред тога, на мене је оставила снажан утисак Блумова таксономија, покушаћу да направим припрему за неку наставну јединицу користећи знања стечена на овом семинару.
Модераторима саветујем да ова три модула поделе, да сваки од њих буде посебан семинар са више сати. Сигурна сам да је свако од полазника радио много више од броја сати које добијамо.