четвртак, 14. новембар 2013.

Анализа

Задатак који сам одабрала носи назив термоелектране везан је за примену Блумове таксономије и таблице вишеструке интелигенције. После изабране наставне теме, дефинисала сам које образовне, васпитне и функционалне циљеве желим да постигнем код ученика. Поставила сам пет задатака за ученике, водећи рачуна о томе да задацима обухватим битне делове наставне теме. Задатке сам поставила у одговарајуће ћелије, трудећи се да правилно повежем знања и мисаоне процесе. Такође за сваки  задатак предвидела сам примену Гуглових алата, што би код ученика пробудило веће интересовање током израде задатка, јер би радили на један њима нов начин. Овај задатак сам одабрала, јер сам приметила да новине у раду и коришћење технологије у настави има  позитивне ефекте, побољшава наставу. Поред тога задатак ми помаже да побољшам разраду задатака којима ћу испитати остваривање образовних резултата код ученика. 
Семинар бих препоручила свим колегама, који су заинтересовани за свој професионални развој, управи школе исто тако, јер знања која се на овом програму могу стећи биће им од значајне помоћи.