понедељак, 18. новембар 2013.

РАЗУМЕВАЊЕ-МОЈ ПОРТФОЛИО


                            РАЗУМЕВАЊЕ-МОЈ ПОРТФОЛИО                                                                       
Најважније за мој професионални и лични напредак је то што сам научила да користим Гугл-сервис и алате. Морам да кажем да су сви садржаји на овом семинару одлично повезани и надовезују се један на други и сваки је занимљив на свој начин. 
Издвојила бих као најбитнију ствар израду ПОРТФОЛИЈА.  Задовољна сам што сам разумела и усвојила рефлексивни карактер портфолија и увидела функционални начин на који ћу своја промишљања о ономе што радим у библиотеци и планирам да урадим повезати са изабраним ресурсима на које се рефлексије односе. 
Нарочито ми се допало то што могу и другим колегама  у својој школи да помогнем у изради портфолиа. Ново знање желим да поделим са колегама. Умеће које сам стекла на овом семинару, веома ће допринети квалитету мог рада у будућности.