недеља, 10. новембар 2013.

Разумевај!

Важни су сви кораци и све активности који су нас водили до циља, а то је по мени ПОРТФОЛИО. Он ме је подигао из дауна. Веома сам задовољна што сам едукована за израду електронског портфолиа јер ми је потребан и лично и професионално, без обзира на законске норме. ( фасцикле и папире више не морам вући за собом)