петак, 01. новембар 2013.

А то је портфолио...

Поред мноштва корисних и веома инспиративних алата и апликација које сам савладала током овог семинара, прављење портфолија је дефинитивно нешто што ми је привукло највише пажње али и представљало прилично велики проблем у почетној изради. Рамишљање о електронском портфолију као о феноменалној алатки на путу ка бољем сагледавању сопственог рада уз јасна и прегледна упутства о правцу којем треба да идем у смислу напредовања а све то уз самопроцену сопственог рада, је нешто потпуно ново за мене. До сада се идеја портфолија заснивала на сакупљању ученичких радова, материјала са семинара и, наравно колекцији бодова...Научено о портфолију и његове суштине у рефлексији ће свакако утицати на позитивне промене у мом досадашњем вођењу портфолија и јаснијој идеји мог пута у процесу стручног усавршавања и још бољег рада.