петак, 15. новембар 2013.

Најкориснија сазнања

Оно што сматрам најважнијим за свој професионални и лични  развој је креирање електронског портфолиа. То је најзахтевнији  и најкреативнији задатак на семинару. Разумети правилно шта он представља и обликовати га на прави начин захтева примену свих знања које смо стекли на семинару.
Садржаји који се односе на Блумову таксономију ће ми помоћи да прецизније формулишем и осмишљавам захтеве у задатку за сваког ученика понаособ.
У раду ће ми доста помоћи Гугл додаци у Гугл продавници.