среда, 13. новембар 2013.

ДОК ИЗБРОЈИШ ДО ПЕТ

Реализујући пост о памћењу и сам сам се изненадио колико је тога што сам научио на овом семинару.  Свакако, његов  најбитнији и најсложенији елемент је портфолио али ћу се ја овог пута позабавити другим задатком. У питању је задатак YouTube - Плејлиста. То је задатак у коме сам ја веома уживао зато што пружа обиље "грађе" а врло је једноставан за примену, толико једноставан да ми се чини да га готово сви ученици могу врло лако усвојити и примењивати. Дакле посао у четири корака:

  1. пронаћи жељени материјал
  2. "клик" на Додај
  3. уношење назива ваше плејлисте
  4. "клик" на Направи плејлисту
  5.  нема више - готово