субота, 16. новембар 2013.

Избор

http://www.mindmup.com/#m:g10Byrrt1Cdab7XWDFmTERXTzRiQ3M

Изабрала сам од својих радова у току семинара примењену апликацију мапе ума. Овде сам прорадила поделу енглеских глаголских времена, мада је мапа ума савршен начин организовања вокабулара и систематизације градива. Мапе ума су савршене за визуелни тип интелигенције, али и за свако понављање градива и за извлачење битног од мање битног у учењу.
Овај семинар бих препоручила свим колегама јер треба да ураде портфолио. Семинар је користан за све јер се уче ствари које из дана у дан постају нужност савремене писмености - познавања енглеског језика и рада на рачунару. Међутим, овај семинар није за оне који нису упорни и лако одустају, или за оне којима су семинари само дружење са што мање рада.