четвртак, 07. новембар 2013.

Употреби алат

Стечена знања на семинару и вештине, применићу не само у школи, већ и у многим другим областима. 

  • Конкретно, израду кратких видео записа у облику дијалога (клипови), применићу на семинарима и предавањима са децом. Креирање плеј листе свакодневно ћу практиковати, као модератор свог сајта. Гул плус, користићу свакодневно у комуникацији са пријатељима, а гугл претрагу и тражење извора, усавршићу и примењивати у изради разних семинарских радова. 

  • У школи, највише ћу примењивати портфолио, који ћу свакодневно допуњавати. Могао бих нова знања поделити са колегама, препоручити им и сви они, могли би користити гугл за израду поменутог.