субота, 22. март 2014.

Д. Ристић 2

Као репрезентативан пример одабрао сам  коментар у оквиру задатка бр. 7 трећег модулу курса. Одабрао сам га да бих указао на значај развоја информатичког алата који је постао толико једноставан да се број корисника интернет мреже проширио у последњој деценији. Интернет мрежа у образовној делатности има за циљ да изврши повезивање људи и омогући дељење садржаја, а то не би било могуће са алатима који су се употребљавали пре две деценије. Међутим, Гугл претраживач није у могућности да разврста квалитетне садржаје од лоших тако да је неопходно ђацима указати како препознати квалитетне веб презентације.
Што се тиче одговора на други захтев, не познајем било кога да је био заинтересован за похађање семинара.