уторак, 25. март 2014.

Израда портфолиа


За анализу сам одабрао издраду портфолиа, задатак у оквиру трећег модула. Са једне стране веома корисно а са друге веома захтевно. У суштини израда портфолиа ми није представљала огроман проблем ако изузмемо навигацију која се односи на подстранице. Овај задатак представља спој забавног и корисног. Знање стечено управо кроз овај задатак сматрам најдрагоценијим. Наравно, како то обично бива, у једном тренутнку наилазимо и на онај мање забавни део који се односи на образложења, рефлексију...

Кратак резиме мојих активности у оквиру овог задатка:

  • креирање самог сајта
  • његово уређивање 
  • креирање страница и подстраница
  • креирање бочне/хоризонталне навигације
  • образложења сваке странице и подстранице и њихова рефлексија
https://sites.google.com/site/aleksandarmarjanovicportfolio/