понедељак, 24. март 2014.

ПРИМЕНА СВЕГА

Све што смо научили на овој обуци је веома применљиво. Преко кругова, контаката, гугл диска, писања припрема и портфолија, блога...Конкретно бих применила упитнике које још нисам користила у настави. Упитнике као облике евалуације часова, наставног материјала и повратних информација након пређене одређене области. Гугл календар колегиница координатор практичне наставе и ја већ користимо као начин обавештавања о блок настави из струке ученика када немају  редовну наставу.