недеља, 23. март 2014.

И важно и корисно

            Не бих да издвајам нешто као најважније или најкорисније јер ми се све чини подједнако важно. Кључно сазнање које сам стекла, а важно ми је и за лични, и за професионални развој је што сам научила да користиm Гугл-сервис и алате.  


         Најкорисније је свакако, креирање портфолија.Професионални портфолио наставника у Црној Гори није обавезан, мада је пожељан.

      Он обухвата (по препорукама): професионални развој на нивоу школе, процјену успјешности рада наставника, облике стручног усавршавања (архива докумената, чини ми се).

     
      Професионални портфолио је обавезан за наставнике који конкуришу у виша звања:

     -систем виших звања: наставник ментор, наставник савјетник, наставник виши савјетник, наставник истраживач

     -остала звања: тренер, ментор наставнику почетнику и студенту.


      Остали наставници нијесу обавезни да га имају.