недеља, 29. април 2018.

Учешће у процесу учења

Семинар је зналачки припремљен и намењен унапређивању
наставничких компетенција у области примене савремених метода
и технологија. Велика предност је што су одабрани ресурси бесплатни
и доступни свима,олакшавају коришћење и повезивање Гугл-сервиса
за примену у настави и професионалном развоју.

Задаци су конципирани по нивоима вишеструких интелигенција.
Сам процес израде захтевао је ангажовање свих врста знања и
когнитивних процеса, укључује присећање или препознавање
чињеница,обрасце и концепте који служе развоју интелектуалних
способности. У когнитивном домену постоји шест нивоа који се
могу посматрати као степени сложености: знање, разумевање,
примена, анализа,евалуација и синтеза. Не делим мишљење
колега који су због захтевности одустали. Иако сам морала да
одвојим више времена за савладавање Блумове таксономије
и примене Гугл-алата у функцији подстицања сложених мисаоних
процеса код ученика, јер ми, као библиотекару, настава није
приоритетна делатност, истрајала сам јер сматрам да их
могу применити. Успела сам да повежем и допуним претходна знања
у вези са коришћењем џимејл налога, да конфигуришем
поштанско сандуче према упутствима лекције, које ме у почетку
нервирало. Временом сам увидела да класификација поште може
да буде корисна, па сам оставила конфигурацију поштанског сандучета.
У подешавањима џимејл налога нисам до сада користила ИМАР приступ,
који ми је био потребан, а тек сада сам научила чему служи.
Објединила сам знања о подешавању налога, променила име које је било
исписно латиницом - у ћирилично.
Детаљније сам проучила Гуглов календар, који ми може послужити ради
подсећања, али и за формирање листе задатака. Посебно ми се допала
могућност креирања посебних календара са другачијим подешавањима
и њихова повезаност.
Иако ми је требало времена за израду календара, схватила сам да их могу
успешно искристити за школске и друге обавезе.
Нисам успела да остварим интеракцију са колегама за сарадничку делатност
у изборним задацима. Развила сам вештине израде сајта, мада ме у почетку
збуњивало сећање на креирање старих Гугл-сајтова. Допада ми се што нови
Гугл-сајтова могу да се креирају наменски за одређене активности.

Понуђени саржаји лекција, обавезних и изборних задатака, за које је било
потребно одвојити и планирати време за изучавање и примену, са добро
одабраним ресурсима, нисам стигла све да искористим услед других бројних
обавеза, али сам
упућена на њих и желим додатно да им посветим пажњу. То су алати за
интерактивне мапе који полазе од Гуглових мапа, креирање галерије слика
омиљених сликара, историјских догађаја или места, у оквиру Гугл уметност и
култура. У Веб-продавници сам пронашла корисне алате, али нисам имала
довољно времена да им се посветим.
Мислим да је потребна понуда оваквих обука, које ефикасно и критички
користе научна и технолошка знања и доприносе учењу и сврсисходној
примени у наставном процесу. На тај начин стичемо компетенције потребне
за успешну реализацију активности, које се огледају у покретању и спремном
прихватању промена, јаснијој оријентацији ка остварењу циљева
и постизању успеха.

Нема коментара:

Постави коментар