петак, 21. јун 2013.

Метакогниција није баук :))))

Одабрала сам задатак другог модула који је гласио овако:
"...Осмислите 5 задатака за ученике који подстичу различите мисаоне процесе и врсте знања, према Блумовој таксономији... Водите рачуна о томе да задаци обухватају примену Гугл алата. За сваки задатак, у загради наведите које врсте интелигенције подстиче, према Гарднеровој теорији вишеструке интелигенције..."

Можете га погледати на овој адреси http://goo.gl/DEtRT.
Израда овог задатка је била врло значајан тренутак на обуци и једини у коме ми је заиста била потребна помоћ ментора. Како сам по природи практичар и креативац (мада просечни :)), лако смишљам и реализујем интересантне часове. Међутим, ретко када се удубљујем у креирање задатака за ученике у смислу освешћивања свих њихових аспеката и, у крајњој линији, сопствених намера. Другим речима, интуитивно знам шта хоћу да постигнем, али не формализујем ту своју интуицију. Када бих успела да овај процес учиним својом рутином, могла бих далеко боље, свесније и савесније да усмеравам своје ђаке. 
Посебан проблем ми је био формулисање задатка који подстиче метакогницију.
Иначе, задатак је збиља био одличан и због повратне информације коју смо добили, односно пружили. Оно што је утешно (на личном плану) или алармантно (на општем плану) јесте чињеница да је великој већини полазника овај задатак тешко пао.
Има ли бољег доказа да је читава вежба била "пун погодак"?!

Што се препоруке тиче, мишљења сам да би по један колега из сваког актива морао да похађа ову обуку, што ћу предложити на Педагошком колегијуму. Одатле би стварна дисеминација могла да почне.