петак, 21. јун 2013.

Капетан :)

Рекла бих да ме је ова обука оснажила у области компетенција за
  • поучавање и учење (К2)

Кроз провежбавање техника задавања задатака који подстичу и подржавају различите стилове учења ученика и помажу развој стратегије учења, освестила сам начине којима ћу моћи да додатно подстакнем развој њиховог критичког, аналитичког и дивергентног мишљења. Такође, сам процес кроз који сам вежбом прошла утицао је и на развој мог критичког, аналитичког и дивергентног мишљења. 
Садржаји семинара су унапредили и моје схватање значаја детаљног и одговорног планирања различитих начина праћења и вредновања рада и напредовања ученика.
Посебно се осврћем и на димензију семинара која ми је омогућила да конципирам додатни начин за праћење и вредновање постигнућа ученика. Портфолио одељења ће допринети објективном, јавном, континуираном и подстицајном оцењивању, а обезбедиће и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду. Мислим да ће садржаји портфолија одељења бити у функцији даљег учења ученика.

  • подршку развоју личности ученика (К3)

Многе од представљених Гугл апликација поседују потенцијал за осмишљавање и стварање материјала који ће мотивисати ученике на рад и учење. У последње време, наставници широм света указују на потребу за оваквим материјалима и наглашавају њихову улогу у повезивању детета са светом који га окружује, стварарујући му слику значаја и сврсисходности онога што учи. 
Гугл палета алата се може схватити и као полигон за имплементацију различитих стратегија праћења развоја бројних апеката личности ученика - његове сарадње са другим ученицима, начина на који се носи са задацима који подразумевају доношење одлука, колико је самопоуздан, како реагује на успех, неуспех... Као добит видим и могућност да, кроз пратећење мотивације, задовољства, активности ученика на часу, њихове самосталности и истрајности у раду (великим делом и кроз продукте које креирају користећи одабране Гугл апликације),  сагледам и анализирам сопствени рад, те ту анализу прикажем (опет користећи сет Гугл апликација).. 

Програм обуке сам одабрала са намером да, са својом директорком (која је, због бројних обавеза, морала да напусти овај семинар још у првој недељи) прођем кроз све Гуглове понуде и укажем јој, in vivo, где видим могућности њихове примене у нашој школи. Такође, хтела сам да чујем и њене идеје, размишљања и предлоге, нарочито зато што она добро познаје структуру и преференције наставника. 

Нисам се осећала недорасло обуци, нити ми је било досадно. Много тога корисног сам чула, а много тога сам и оставила за дуго, топло лето, да додатно истражим.

Нема коментара:

Постави коментар