четвртак, 31. октобар 2013.

Иновација у пракси после ГАзГГ

       Занимљива ми је могућност заједничког рада и коментарисања у Гугл документу и Блогеру и то бих користила у раду са децом (креативно писање колективног рада деце-писаца), као и алате: Гугл градитељ прича (у креирању кратке дијалошке форме) и Гласовна нит (деца репродукују своје метафоре, смишљају допуњалке песама или прича), Мапе ума (тематски јединствене јер су у њих уграђене Гугл мапе  које говоре о животу неког писца или лика и плејлисте видео-снимака са Јутјуба о том писцу). Такође, могућност организовања дебате у Гугл модератору могла би да буде интересантна када се путем проблемског поступка анализира неко књижевно дело. Креираћу различите врсте неопходних Гугл докумената (текстуални, табеле, шаблони, презентације), Гугл календар у планирању уопште, а право откровење је алат GQueues у изради конкретних планова активности. У комуникацији и сарадњи (могућности коментара и дијалога у разним Гугл услугамаГугл+) допада ми се дељење занимљивости или значајних вести из области образовања. Олакшавајући осмишљавање наставних садржаја, велика помоћ у организовању потребних страна са Интернета биће ми Гугл-обелeживач.

Сазнања обуке могу да резултирају у конкретне задатке и стваралачке активности у школи:
  • постављање садржаја у Блогеру или Гугл сајту могу да користе сви наставници (наставне и ваннаставне активности), секретар и административни радници (лични и финансијски портфолио и складиштење датотека), као и стручни сарадници и директор (у изради личног или портфолија школе);
  • у изради школских упитника и анкета (форма упитника) - сви у школи;
  • приликом израде планова и извештаја (шаблон на диску) - сви запослени;
  • професионална комуникација и повезивање сарадника у конкретним пројектима, тимовима, активима, већима, секцијама (наставници, директор и стручни сарадници) или у ђачком парламенту, ученичким пројектним и другим тимовима (ученици);
  • повезивање са пријатељима школе (родитељи, друштвена средина);
  • креирање Блогера или Гугл сајта као портфолија одељења (ученици и наставници);
  • школски пројекти у Гугл услугама (наставници, ученици, директор, стручни сарадници, родитељи, пријатељи школе);
  • креирање страница са пречицама према свим Гугл-услугама (у портфолију, пројектима, различитим активностима...);
  • Гугл услуге могу користити приликом евалуативних активности (наставници, директор, стручни сарадници, ученици, родитељи).