петак, 01. новембар 2013.

Шта, када и гдеДа  представим  неколико Гугл - услуга које се могу применити у раду:
  • креирање, дељење и преузимање докумената, могућност остављања коментара и одговор на њих, преузимање квалитетних шаблона, усавршавање и дељење са другима
  • календар омогућава бележење свих важних датума, разних догађаја, манифестација
  • постављање и преузимање фотографија са едукативним садржајима

Гугл - услуге могу се користи у раду са:
 Ученицима
  • Разна обавештења наставника везана за предмет који предаје
  • Додатни објашњења лекција, задаци за додатни рад
  • Кратки осврти на теме и задатке, домаће задатке, тестови за ученике који су дуже одсутни са наставе
Колегама
  • Размена годишњих и месечних планова, припрема за час
  • Примери добре праксе (пп-презентације), примери контролних вежби, тестовa
Родитељима
  • обавештења о отвореним вратима и родитељским састанцима о оценама, изостанцима, понашању и активностима на часу
  • информације о ваннаставним активностима

Библиотекар може да постави обавештења о гостовању писаца, одржавању књижевних
трибина, промоцији нових књига, о продајним изложбама књига, о заказаним часовима редовне наставе у библиотеци (дељење календара је погодно за све ове активности).