петак, 01. новембар 2013.

Монолог или рецитација


Несумњиво, за мене су два најзанимљивија и најзахтевнија задтка била израда портфолиа и осмишљавање припреме за час по ревидираној Блумовој таксономији. Монолог са самим собом је креирање личног портфолиа, а релизација овако припремњеног часа би требало да тече као рецитација .
Задатак је био да напишемо припрему за час која би садржала пет креативно осмишљених задатака за ученике, који укључују примену ревидиране Блумове таксономије, употребу неког  веб алата и анализу коју врсту интелигенције, по Грднеру, сваки задатак развија.

Пре израде задатка, детаљно сам проучавала сав расположиви материјал: Блумову таксономију и хијерархијску класификацију процеса и продуката учења, табелу Грднерових вишеструких интелигенција, могућност примене различитих веб-алата у настави и развој различитих врста интелигенцији који се подстичу њеном употребом. Како су за мене то све биле потпуно непознате ствари, посебно они силни веб-алти, требало ми је доста времена да проучим материјал, па онда да смислим тему часу и у оквиру пет задатака применим све научено. Захтеван задатак, али не жалим туда, јер сам при његовој изради пуно тога савладала и научила како се пише добра, исцрпна и креативна припрема за час који ће ученицима донети радост нових знања. Ево линка до мог задатка "Кућни духови"

Програм обуке Гугл апликације за Гугл генерације препуручила бих свим колегама који воле свој посао, који вредно и предано раде, који желе да унапређују своје знања и да истражују нове могућности. Потребна је радозналост и стрпљење да уђете у авантуру која се зове освајање нових знања и вештина, а задавољство које осећате када савладате препреке је непроцењиво.