субота, 16. новембар 2013.

Користићу

Од многих апликација које сам научила да користим на овом семинару у даљем раду ћу сигурно користити:
·     Гугл диск на  коме ћу чувати планове и  наставне материјале, које ћу по потреби делити са колегама и ученицима
·         Гугл календар  за планирање  обавеза, креирање подсетника и обавештења
·         Плеј-листу за прикупљање мултимедијалних материјала за час
·        Портфолио који ћу редовно допуњавати како би у сваком  тренутку имала увид у свој рад
·      Гуглов Градитељ прича на почетку часа да би заинтересовала ученике за нову лекцију.