недеља, 03. новембар 2013.

Вредновање


Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе (Припрема програма рада уважавајући  индивидуалне разлике ученика, примењујући одговарајуће и доступне технологије у образовању; планирање стручно усавршавање на основу резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада).
Компетенције за поучавање и учење (Планирање и примена активности полазећи од знања и искустава којима ученици располажу, њихових индивидуалних карактеристика).
Компетенције за подршку развоју личности ученика (Планирање различитих активности које подстичу креативност и иницијативу ученика. Евалуација сопственог рада анализирајући и пратећи мотивацију, задовољство, активност ученика на часу, њихову самосталност и истрајност у раду).
  За семинар сам се пријавила због жеље да подробније научим Гугл и његову примену у настави и како израдити портфолио. Будући ми је квалитет знања који нуди екипа која води семинар добро позната, то је био и разлог више за пријаву на исти.
        Недостатак времена, као карика која ми највише недостаје.