недеља, 03. новембар 2013.

Како, кад и ко

Како и  када користити научено на овом семинару? Нпр:
  • Заједничке документе ученици могу да користе за рад на неком пројекту у одређеној лекцији из било ког предмета. Осим тога, ове документе могу користити и наставници и остали запослени у школи за заједнички рад  на неком извештају, програму и сл. Израда годишњих планова и програма, развојног плана, школског програма, разних анекса и сл, овим би била знатно олакшана.
  • Израду цртежа на Гугл диску ученици могу да користе за израде пројеката или паноа у склопу наставних или ваннаставних активности из било ког предмета у школи.
  • Гугл мапама ученици могу да прикажу животни пут било ког знаменитог човека, научника, књижевника...
  • Градитељ приче може да послужи као врло занимљива активност, или можда чак и каотакмичарска.
  • Лино ит табла може да се постави на сајт школе, као колективна огласна табла . Можда би било корисно да се поставе две табле- једна ученичка, а друга наставничка.
  • Гугл+ се може користити у комуникацији са ученицима и колегама у различитим круговима.
  • Вођење портфолија би било корисно за све наставнике, ради лакшег личног прегледа урађеног и ради успешнијег  побољшања будућег рада.
  • Креирање упитника и анкета може да се искористи за лакшу комуникацију на нивоу школе.


           И тако даље...

Нема коментара:

Постави коментар