недеља, 03. новембар 2013.

Анализа


Сви су задаци били занимљиви и захтевали нашу пажњу и промишљање, а задатак који ми је одузео највише времена у припреми и размишљању, шта, како и зашто, је израда мог портфолиа.
Пријавила сам се на семинар са циљем да то сазнам и научим од аутора који су компетентни да одговоре на прави начин. Дуго сам размишљала шта и како да пишем у портфолију, али сам га радила са намером да живи и да наставим рад на себи и то бележим у њему.
Препоручујем семинар свим колегама који похађају семинаре са жељом да унапреде свој рад. Ако је то мотив пријаве, савладаће све задатке и захтеве, а време проведено на семинару биће условљено баш тим мотивом(многи информатичари су провели пуно времена да сазнају још више и даље), а не њиховим  познавањем оваквог окружења (онлајн семинар) и начина рада.