недеља, 03. новембар 2013.

Могућности, идеје...

Сазнања која сам стекла на овом семинару могуће је применити подједнако добро у настави, у размени искуства и идеја са колегама али и за лични развој.

  • Користила сам Јутјуб плеј листу када смо на часу обрађивали наставну јединицу Саобраћај. Садржај сам повезала и са часом ликовне и музичке културе, а снимци су на појединим часовима имали мотивациону улогу, а на другим у служби провере наученог;
  • Гугл документе сам користила са колегиницом за договор и поделу задатака за школски пројекат Безбедан интернет;
  • са колегиницом сам урадила упитник који је подељен са свим колегама и његова заједничка анализа на Наставничком већу је био полазна основа за израду ШРП-а...
Планирам да користим на часовима српског језика и света око нас које би држала у Дигиталном кабинету где би са ђацима радила:
  • на заједничком документу када обрађујемо неке граматичке садржаје;
  • када ових дана говоримо о Вуку Караџићу користила бих Гугл мапе и плејлисту са одломцима из серије, фотографије; 
  • као вид електронског дневника где бих могла да делим са родитељима документ са оценама и неким важним напомена о раду деце(родитељ би имао право коментара и видео би само оцене свог детета);
  • на часовима додатне наставе у виду разноврсних материјала које бих делила...