субота, 02. новембар 2013.

Шта применити у пракси

Иако се често дешава да теорија иде друмом, а пракса шумом, сигурна сам да ћу убудуће у пракси применити следеће ствари:
  • Гугл диск са документима, шаблонима и различитим за страни језик корисним апликацијама. Саме документе могу користити у личне сврхе, али се документи лако могу делити и са колегама и ученицима. Уколико се ученици одлуче за дељење својих пројеката на диску, они се могу прегледати, а уједно им се и предлози и исправке могу лакше и брже указати.
  • Јутјуб плејлисте за прегледније и брже приказе одређених садржаја на часовима. 
  • Гугл мапе за занимљиво представљање биографија и дела писаца који се помињу на часовима, а које се код куће могу прегледати као део домаћег задатка или се уколико то средства допуштају приказати на часовима.
  • Градитељ приче за прављење или довршавање кратких прича на енглеском језику.
  • Гугл цртежи за израду онлајн пројеката.
  • Портфолио за стални осврт и преиспитивање сопственог рада и напретка.