субота, 02. новембар 2013.

Нешто ново у учионици

Гуглов градитељ  приче и Гуглов цртеж могу наћи занимљиву примену у настави страног језика када је у питању наставна јединица у којој се обрађује кратка прича у дијалошком облику, што је и део планираних наставних садржаја у нижим разредима. Наставник може креирати кратку причу по улогама користећи алат Градитељ приче у којој ће употребити нову лексику из теме која се обрађује. Прича се може обрадити у деловима, где наставник може да представи нову лексику уз помоћ слика које је направио у алату Гугл цртеж. гугл постер Ученици могу прочитати причу по улогама, а као провера разумевања приче, могу је одглумити, бирајући улогу за себе.