недеља, 03. новембар 2013.

Портфолио и коментари


Садржај трећег модула  сматрам најважнијим за свој професионални и лични развој. Учила сам и покушавала да разумем како коментарисати и процењивати, зашто... Подједнако су ми били корисни коментари упућени мени али и колегама у групи. Учила сам гледајући и проучавајући њихове примере и примере готових портфолиа на интернету.