понедељак, 11. новембар 2013.

Шта је најважније?

На питање – Шта је најважније, одговорио бих да је то моје схватање разлике између портфолија по тумачењу Закона и онога што то заиста и јесте и треба да буде портфолио. До овог сазнања сам дошао кроз овај семинар, који заиста не дозвољава полазнику да му нешто остане нејасно и неразумљиво.

Читао сам раније шта о портфолију пише Славица Јурић у часопису ''Партнер у учењу'', а сада сам имао прилику да ме она и води кроз формирање портфолија и недвосмислено објасни зашто портфолио, шта је портфолио, које су његове функције и његову структуру.

Разумео сам да портфолио није било каква збирка радова о било чему, како сам негде на самом почетку семинара написао асоцијацију на задати појам портфолио. Зато законска обавеза ће за мене остати само подстицај за формирање портфолија који ће истински имати ефекте у мојој доследној примени портфолија и то не само за једну школску годину. Оно што је најважније, а раније нисам о томе ни размишљао је рефлексија, односно разумевање како добијене резултате од анкета, коментара, мишљења и самовредновања могу применити за даљи рад и професионални развој, да ли нешто треба мењати у начину рада, које вештине треба да развијам и у ком правцу треба да тече мој професионални развој.

Сматрам да је најважније умеће које сам стекао, поред низа неспоменутих, формирање сајта и портфолија. Најтеже ми је да одговорим на питање шта је најкорисније, јер сва стечена знања и умења су за мене нераскидиво повезана, чини ми се да без једног не би могло друго.