понедељак, 11. новембар 2013.

Евалуација

Како сам већ негде написао, пратио сам на Интернету понуде семинара у циљу стручног усавршавања, упознавао се са њиховом тематиком, читао силабусе, упознавао се са водитељима /модераторима и чим сам наишао на овај одлука је пала. Тема ме интересује, једна водитељка која улива поверење већ позната из многобројних чланака које сам прочитао, потреба евидентна и ево са задовољством пишем евалуацију похађаног семинара.

Пошто нема посебно прописаних компетенција за школске библиотекаре, то настојим да користим и усавршавам оне које су прописане за наставнике а могу да служе школским библиотекарима у раду. Тако сматрам да сам кроз ову обуку оснажио компетенције за подучавање и учење (К2), развој личности ученика (К3) и комуникацију и сарадњу (К4).

Најслабија карика. У почетку најслабија карика ми је била у множини. Нисам у толикој мери познавао Гугл окружење и коришћење алата који су ми на располагању, али корак по корак уз стручну помоћ модератора све је некако долазило на своје место. Само треба пажљиво читати задатак, разумети га, следити упутства за решавање и све дође на своје место.

Начин на који се овај семинар похађа, стручност и предусретљивост модератора и време које је дато за решавање задатака су гаранција да сви они који имају стрпљење, желе да прошире своја знања успешно ће завршити семинар, па чак могу бити међу најбољима. За овај семинар предзнање је важно, али није пресудно.