четвртак, 14. новембар 2013.

Како и зашто

Како и зашто

Одабрала сам овај програм обуке, јер до сада нисам овладала Гугл алаткама и то ме је у први мах привукло. Наравно да сам била и заинтересована и за израду електронског портфолиа који се све чешће помиње у мом окружењу. Сада могу да кажем да се осећам оснажено када су у питању све врсте копентенција.
Мој следећи корак након програма обуке је да применим стечена знања у раду са децом. Израду цртежа на Гугл диску ученици могу да користе за израду пројеката или паноа када приређујемо изложбе у библиотеци.
Што се тиче градитеља прича може се задати одговарајућа тема и тада добити такмичарски карактер. Гугл+ може се користити у комуникацији са ученицима и колегама у различитим круговима. Израда портфолиа је неопходна у будућности и корисна је за све наставнике који желе да унапреде свој рад. Зато ћу му посветити посебну пажњу и доратити га, а у наредном периоду помагаћу и колегама у школи у изради њихових портфолиа.
Креирање упитника ће ми пуно помоћи при мом раду у библиотеци, јер је неопходан како би лакше дошла до неопходних информација...