понедељак, 11. новембар 2013.

Примена

Све ово што сам научио на овом семинару мислим да ћу без потешкоћа моћи да користим:
 • G-MAIL - за свакодневну комуникацију
 • GOOGLE КАЛЕНДАР - за планирање и организовање активности у школи и осталих обавеза, креирање подсетника и обавештења 
 • GOOGLE + за дељење различитог садржаја, фотографија, догађаја (нпр. гостовање књижевника) и комуникацију са другим људима, креирање различитих група и придруживање постојећим које су ми занимљиве 
 • GOOGLE ДИСК - за креирање и чување докумената, табела, упитника, презентација, цртежа који се могу делити са ученицима, колегама чак и родитељима. За креирање различитих шаблона за разне врсте планова, анкета, задатака и сл. 
 • GOOGLE WEB STORE - за коришћење различитих апликација за олакшавање свакодневног рада, веома корисно за ученике а и наставнике 
 • YOUTUBE PLAYLIST - креирање плејлиста на различите теме, креирање мултимедијалних презентација и постављење на YouTube 
 • GOOGLE ART PROJECT - учење о уметности и развијање креативности код деце. 
 • GOOGLE ГРАДИТЕЉ ПРИЧЕ - за развијање креативности код ученика. 
 • БЛУМОВА ТАКСОНОМИЈА - Пожељне резултате/исходе учења потребно је дефинисати на различитим нивоима сложености когнитивних процеса. Нивои који се користе у овом приступу усклађени су са Ревидираном Блумовом таксономијом знања и когнитивних процеса. У свом раду је нећу користити, али већ дајем нека упутства заинтересованим наставницима. 
 • PORTFOLIO - служиће ми да: 
          - чувам и пратим најважније у свом раду,         
          - прикажем шта знам да урадим, односно како радим, 
          - пратим и вреднујем свој рад, анализирам, рефлектујем,
          - пратим развој компетенција, своје напредовање, развој...

 • GOOGLE SITES – за креирање веб сајтова из различитих области 
 • BLOGGER - писање блогова на различите теме и дељење информација и материјала са ученицима, наставницима и родитељима.

Нема коментара:

Постави коментар