недеља, 17. новембар 2013.

Једе ли се то?Јел' се то маже на лебац?

Како ћу користити? Како примењивати?

Најпре ћу све што могу, пребацити на Гугл диск, не само из разлога што тако ослобађам меморију и што могу имати приступ без флеша, Цд-а, што се решавам проблема вируса већ и зато што на тај начин далеко једноставније могу делитити с људима и не само делити већ и истовремено радити. 
Ово је иначе и сјајна могућност за школе, да преко свог јединственог налога, поделе обрасце, документа, планове с наставницима. Наставници могу да раде на заједничким пројектима, не морају се састајати уживо. Ученици могу радити заједно задатке а наставник може пратити њихов рад и усмеравати.Упитник је сјајна опција за домаћи рад или за тестирање наученог, савладаног градива а обрада података, брза и прецизна.
 Календаре могу правити за активности током школске године како би избегли недоумице и како би сви знали динамику рада.
градитељ прича може да се користи као вежбаоница за Дебатни клуб.
 Блог могу користити и за Социолошку секцију и за Секцију наставника.
 Портфолио, за непрестано преиспитивање.
 Јутјуб плејлисте намеравам да користим за илустрације градива или за отварање дилема, питања,за инспирисање полемике, дебате... дакле, примена је заиста, многострука!!! 
Нема дилеме, не маже се на хлеб, не једе се, али јесте јако, јако корисно!

                                             Зорана Матићевић