недеља, 17. новембар 2013.

Упитник: Симулација

Анализа упитника СИМУЛАЦИЈА

Анкета Симулација

Анкета симулација је анкета  коју сам имала урађену у SURVEYMONKAY.com И за тај алат сам сазнала од ученика али код њих постоји ограничење упитника на 10 питања. Ако желите више или напреднију опцију, морате платити за то.  
Гугл упитник, међутим, има ту могућност, има могућност објављивања, делења, и истовремене обраде, приказивања резимеа одговора, што је нама за ову прилику и било потребно. Наиме, анкета је везана за учешће матураната у радионици Одељења за едукацију Народне Скупштине Републике Србије, која се зове ''Симулација скупштинског заседања''. После одржане радионице, која заиста изгледа као скупштинско заседање и траје три до четири сата, људи из овог одељења су нас замолили за Евалуацију. Тако смо дошли на идеју да би могли осмислити анкетни листић. прва анкета је одрађена ''пешке'' да би схватили да је то у овом времену ''примитивно'' , следећи корак је била анкета у већ поменутом алату и ево коначно, доспели смо до Гугл упитника, задовољни!  Резултате анкете смо поделили и с ученицима ( транспарентност), анкета може послужити као образац, а може се и кориговати ако буде потребно!
                                                Зорана Матићевић