недеља, 17. новембар 2013.

Настава и гугл алати

https://docs.google.com/document/d/14EiEuAlbVU1dHxsHbuCqRrZW2Yre3XWWYY3lBUL-Jig/edit

Креирање задатака за ученике у оквиру једне наставне јединице притом водећи рачуна да они постичу различите врсте знања као и различите врсте интелигенције према Гарднеру био је за мене посебно значајан. С једне стране јер настава (углавном радионице) представља мали део мог рада са ученицима и ово је подразумевало у извесној мери и другачији начин размишљања. Такође задатак је захтевао повезивање познатог (у мом случају Блумове таксономије и Гарднерове теорије вишеструке интелигенције) и непознатог (Гулг алати) у оквиру једне наставне јединице. Мислим да би за наставнике, који нису полазници овог семинара, размишљање у овим оквирима представљало изазов и нешто што би могли да примене у свом раду.