субота, 02. новембар 2013.

"Лакше је стећи него сачувати"

Мој веб-портфолио је опипљив и видљив продукт шестонeдељног семинара ГАзГГ. Ретки су семинари који омогуће учесницима да са њих понесу тако добре и конкретне, а пре свега сопствене, продукте. До сада је мој портфолио добио структуру за коју верујем да је добра и не бих волела да остане на томе. Намера ми је да се до зимског распуста напуни и уобличи али постоји и страх да у томе нећу успети. Схватам да је рад на портфолију процес који траје и који пре свега захтева промену мојих личних навика а то ми је, у овим годинама, најтеже да променим. Ипак верујем да ћу стећи навику да га ажурирам редовно и да ће он постати мој професионални дневник без ког више нећу моћи да планирам и пратим свој професионални развој.