недеља, 23. март 2014.

Евалуација и одабир


 На овом семинару унапредила  сам слиједеће компетенције:

К2 - Поучавање и учење - Блумова таксономија (практичнија примјена), типови вишеструке интелигенције

К3 - Подршка развоју личности ученика - употреба Гугл апликација и алата

К4 - Комуникација и сарадња - коришћење мејла, сајта за сарадњу са колегама, ученицима и родитељима
 
Што се тиче одабира овог програма обуке, за њега сам сазнала преко Фејсбук групе "Портфолио наставника", погледала почетну страну ГАзГГ-а и схватила да је семинар изазов за мене:
-изврнута учионица,
-комбинације алата и апликација за учење,
-кроз модул се пролази по темпоралном принципу, а не по предзнањима или интересовањима.
Моја најслабија карика током програма обуке је била информатичка писменост (иако имам доста програма  обуке!) коју планирам да надомјестим самосталним радом.