четвртак, 14. новембар 2013.

Плејлиста

   На овом семинару сви задаци су били веома занимљиви и доста захтевни тако да ми је тешко да издвојим један као најинтересантнији.
   Иако није најтежи,чак се може рећи да је један од лакших задатака,мени је интересантан зато што је применљив и за моју струку баш погодан.То је Плејлиста коју сам направио за потребу једног од стручних предмета који предајем и која ће доста олакшати усвајање те материје.У оквиру овог задатка оформио сам Плејлисту под одређеним именом ,затим сам пронашао материјал који се односи на ту тему ,сваки посебно додао на листу помоћу опције Додај и Направи.Тиме је моја Плејлиста била готова, задатак одрађен а мени остао одговарајући материјал за примену у даљем раду.