субота, 02. новембар 2013.

Научила сам...

Похађајући овај курс научила сам много тога новог, али неке ствари које су ми биле познате - нашла сам им праву примену. Потпуно ново што сам научила:
 • снимање гласовне поруке
 • креирање кратке приче у стори билдеру
 • прављење огласне табле
 • прављење плеј листе
 • креирање албума
 • креирање цртежа
 • уграђивање упитника у сајт
 • прављење сајта
Своја (не)знања која сам стекла истраживањима и која сам кроз овај семинар употпунила:
 • Блумова таксономија, примена
 • врсте интелигенције
 • шта је портфолио, његов значај и израда
 • обележивачи, већ сам применила
 • разврставање поште
 • могућности гугл диска