петак, 01. новембар 2013.

Портфолио и/ли вебфолио


Сви садржаји на овом курсу међусобно су добро увезани, ослањају се један на други и сваки је на свој начин допринео сазнању које сматрам кључним за свој професионални развој. Кључно сазнање за мене, ипак,  представља разумевање смисла портфолија, као начина за континуирано праћење личног професионалног развоја и његово пажљиво планирање.

Разумела сам и усвојила превасходно рефлексивни карактер портфолија и препознала функционалан начин на који ћу своја промишљања о ономе што радим или планирам да урадим повезати са изабраним ресурсима на које се рефлексије односе. Спознала сам такође и нешто у шта раније нисам била убеђена, а то је предност вебфолија у односу на друге врсте порфилија која се састоји у комуникацији и размени с другим колегама, као начину за напредовање и међусобно учење а не приказивање и хвалисање.