недеља, 23. март 2014.

Слабост

Meни је један од најтежих задатака  била израда и вредновање Таксономске таблице,  из разлога јер сам терминолошки и методолошки већ дуже време дистанциран пре свега због саме природе посла ,односно задужења. Планирам да тај недостатак надоместим активнијом сарадњом са колегама ,анализом њихових часова као и већим ангажовањем на  теоријској анализи.