уторак, 26. август 2014.

Да ли Блума могу икада сасвим упознати?


Од свих модула на семинару, наjинтересантнији био ми је други, а у оквиру њега, трећа и четврта лекција. Иако сам доста тога знала о Блумовој таксономији, примењивала је и подучавала колеге како да је употребе у настави, ревидирана Блумова таксономија освежила ми је стара и пружила нова знања. 


Попуњавање таксономске таблице, односно осмишљавање задатака за ученике, било је прави изазов, будући да сам дванаест година ван учионице и наставе. На срећу, семинари о наставним методама, задацима и оцењивању, које сам континуирано похађала са колегама из школе, као и вишегодишње учешће на Креативној школи, помогли су ми да лакше осмислим свој час. 


Лакше ипак не значи лако, јер није једноставно било повезати познате појмове: нивои и врсте знања, са Гугл алатима и врстама интелигенције које они подстичу, за које сам први пут чула на семинару.  Нова сазнања о Гарднеровој теорији вишеструке интелигенције, претрага по дигиталним алатима који их развијају и документ са врло добро осмишљеном табелом за планирање часа (уз добро упутство) натерали су ме да се искрено посветим планирању свог часа "Основне логичке операције", који се може погледати овде.